İletişim Sözlüğü - Telpa Telekom telpatelekom.com | IP Telefon Santralleri | Kamera Sistemleri Bolu Güvenlik

İçeriğe git

Ana menü:

İletişim Sözlüğü

10 BaseT ethernet
Perli kablolar üzerinden 10Mbps veri iletişimi sağlayan ethernet standardı.

100 BaseT ethernet
Perli kablolar üzerinden 100Mbps veri iletişimi sağlayan ethernet standardı.

2B+D
İki adet 64Kbps hızında B kanalı (ses) ve bir adet 16Kbps hızında D kanalı (sinyalleşme) içeren ISDN standardı. ISDN BRA.

30B+D
30 adet 64Kbps hızında B kanalı (ses) ve bir adet 64 Kbps hızında D kanalı (sinyalleşme) içeren ISDN standardı. ISDN PRA.

3PTY
ISDN ek servisi. Üçlü konferans.

ACD
Otomatik çağrı dağıtımı. Gelen çağrıların belirli abonelere dağıtılmasını sağlayan cihaz ya da algoritmalar.

AES
Simetrik blok anahtarlarını kullanan gelişmiş kriptolama standartlarından biri.

AN
Erişim şebekesi.

Anahtarlama Matrisi
Devre anahtarlamalı (TDM) bir sistemde, çağrıları birbirlerine bağlayan yazılım ya da donanım.

AOC
ISDN ek servisi. Çağrı ücretlendirme.

A-parti
Arayan numara.

API
Şebeke hizmetleri ile bir uygulama programı arasında etkileşimi sağlayan algoritmalar, arayüz.

BHCA
Çağrı trafiği ölçüm birimi. En meşgul saat içinde sistemin kaldırabileceği en fazla çağrı sayısı.

B-parti
Aranan numara.

BRA
ISDN temel erişimi. İki adet 64Kbps hızında B kanalı (ses) ve bir adet 16Kbps hızında D kanalı (sinyalleşme) içeren ISDN standardı.

BRI
ISDN temel erşim arayüzü.

Caller ID
Arayan numara bilgisi.

CAS
Kanal atamalı sinyalleşme. E1 v.b. sayısal arayüzlerde kullanılır. R1, R2 sinyalleşmeler örnek gösterilebilir.

CCBS
ISDN ek servisi. Meşgulde çağrı tamamlama.

CCNR
ISDN ek servisi. Cevapsızda çağrı tamamlama.

CCS
Ortak kanal sinyalleşmesi. E1 v.b. sayısal arayüzlerde kullanılır. ISDN, QSIG, SS7 sinyalleşmeler örnek gösterilebilir.

CDR ya da CMDR
Detaylı çağrı raporu. Rapor; arayan numara, aranan numara, çevrilen rakamlar, çağrı süresi, ücret v.b. detayları içerir.

CFU
ISDN ek servisi. Koşulsuz çağrı yönlendirme.

CFNR
ISDN ek servisi. Cevapsız çağrı yönlendirme.

CLIP
ISDN ek servisi. Arayan numara bilgisi gösterimi.

CLIR
ISDN ek servisi. Arayan numara bilgisi gösterim kısıtlaması.

CO
Şebeke telefon santralı.

COLP
ISDN ek servisi. Bağlanan numara bilgisi gösterimi.

COLR
ISDN ek servisi. Bağlanan numara bilgisi gösterim kısıtlaması.

CRC4
Sayısal veri üzerinde hata denetimi yapan algoritmalardan biri.

CRM
Müşteri ilişkileri yönetimi.

DDI
ISDN ek servisi. Doğrudan içeri yönde arama.

DECT
ETSI standardı sayısal kablosuz iletişim tekniği.

DHCP
Sunucunun, istemcilerine otomatik olarak bir adres havuzundan IP adres atamasını tanımlayan şebeke protokolü.

Diffie-Hellman anahtar değişimi
İki nokta arasında, güvenli olmayan bir kanal üzerinden güvenli bir şekilde ortak anahtara ulaşmak için uygulanan bir yöntem. İki kripto uzmanı; Diffie ve Hellman tarafından tasarlanmıştır.

Diffserv
IP şebekede QoS (servis önceliği ve kalitesi) hizmetlerini destekleyen algoritma.

DNS
IP şebekede Alan Adı Sistemi.

Dinamik DNS güncelleme
Dinamik public (halka açık) IP adresi olan istemci donanım ya da yazılıma, statik bir alan adı kullanılarak erişilmesini sağlayan hizmet. Bu sayede, istemcinin IP adresi sürekli değişse dahi, sabit alan adı ile kendisine erişmek mümkün olabilmektedir.

DSL
Kablolu telefon şebekesi üzerinden yüksek hızlarda veri aktarımını mümkün kılan modem teknoloji ailesinin adı.

DSS1
Avrupa standardında ISDN sinyalleşme protokolü. Euro-ISDN.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön